Fotoalbum

                     

 

 

školský rok 2007 / 2008:

Gymnastický štvorboj - 2. 4. 2008

Fašiangovanie - 4. 2. 2008

9. ples rodičov, učiteľov a priateľov školy - 1. 2. 2008

Karneval - 31. 1. 2008

Výlet do Bardejova - 19. 1. 2008

Bedmintonový turnaj rodičov a žiakov  - 14.12.2007

Imatrikulácia prváčikov

Výlet na Kapušanský hrad - 27. 10. 2007

Pyramída z hračiek

Naši mladší spolužiaci na polícii

Boli sme aj na besede so spisovateľmi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

školský rok 2006 / 2007:

Sústredenia športových tried v zahraničí - jún 2005, 2004 a 2003

Exkurzia v Solivare - 20. 9. 2006

Clean Up the World – Vyčisťme svet - 21. 9. 2006

Výlet turistického krúžku na Šarišský hrad - 23. 9. 2006

Deti z materskej škôlky sa učia hravou formou na počítačoch u nás - 10. 10. 2006

"Zasaď si svoj strom" 28. októbra 2006

Výstava exotických zvierat - 25. novembra 2006

Hvezdáreň a planetárium - 9. decembra 2006

Karneval 1. stupňa a škôlkárov - 1. februára 2007

8. rodičovský ples - 9. februára 2007

Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni - 11. 4. 2007

Výlet do Zádielskej doliny a na Turniansky hrad - 22. 4. 2007

Európsky deň bezpečnosti na cestách - 27. 4. 2007 

Vysadili sme si malé arboretum - 27. 4. 2007   

Preteky turistickej zdatnosti - 5. 5. 2007

Deň matiek - 10. 5. 2007

---------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie zaujímavé informácie : TU

---------------------------------------------------------------------------------

školský rok 2005 / 2006:

Paľko Gajdoš na celosvetovom stretnutí mladých fyzikov  - Taiwan - 30.12. 2005 až 4. 1. 2006

Výlet turistického krúžku na Drienicu a Lysú - 22. 1. 2006Simonka a Ajka na súťaži Matematický klokan

Polročný karneval žiakov 1. stupňa - 31. 1. 2006

7. rodičovský ples - 3. 2. 2006

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku - 16. 2. 2006

Výlet turistického krúžku - Vítanie jari - 19. 3. 2006

Prvoaprílový guláš na Kvašnej vode - výlet turistického krúžku  - 1. 4. 2006

Deň matiek - slávnostný program - 10. 5. 2006Terka a Paťka v učebni VT

Branné cvičenie - 23. 5. 2006

Spoznávaj Prešov  - 20. 5. 2006

Hosť z Nemecka

Rozlúčka deviatakov - 21.6.2006

----------------------------------------------------------------------------

 spomienky  :

Deň matiek Deň matiek Deň matiek
rozlúčka deviatakov aj vedenie a triedne sa s nimi lúčia aj ostatní učitelia
cvičený policajný pes v policajnom aute v nepriestreľnej veste s pištoľou a obuškom

 školský rok 2004 / 2005:

1. A 1. B otvorenie školského roka
riaditeľ a predseda Rady rodičov kytička pre pani učiteľku šiestačky sa tešia na školu

Fotografie z pavilónu pre prvý stupeň  

 Fotografie z odborných učební  

 Fotografie z ostatných školských priestorov

Zaujímavé akcie :

Vianočná akadémia a jarmok - 14. 12. 2004 - fotografie 

Karneval žiakov 1. - 4. ročníka a škôlkárov - 28. 1. 2005 - fotografie

6. Ples rodičov, pedagógov a priateľov školy - 28. 1. 2005 - fotografie

" Na ľudovú nôtu" - súťaž v speve ľudových piesní - 10. 3. 2005 -  fotografie

  "Bernolák star" -  16. 3. 2005 - súťaž v speve moderných piesní  - foto

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo -17. 3. 2005 - foto

Rôzne - foto

Deň matiek - 10. 5. 2005 - foto

Návšteva študentov z Kanady - 11. 5. 2005 - foto

Panáčik pre utečencov - 17. 5. 2005 - foto

Deň detí - 1. 6. 2005 - foto

Futbal v Záhradnom - 25. 5. 2005 - foto