Sústredenia športových tried v zahraničí

                      

 

Každý rok žiaci športových tried absolvujú zahraničný zájazd, s cieľom aktívneho oddychu, nezabudnuteľných zážitkov, poznávania života a prírody v iných krajinách.

 Grécko - úžasný ostrov Tassoss - jún 2006:
Chorvátsko - jún 2004:

Pod vedením skúsených učiteľov telesnej výchovy si tam chlapci a dievčatá  zašportujú a navštívia atraktívne miesta letných dovolenkových destinácií .

Je to aj odmena za ich celoročný poctivý tréning,   úspechy v celoslovenských a aj medzinárodných súťažiach a  za pekné výsledky v učení, na ktoré sa v športových triedach tiež dohliada.

Taliansko - jún 2005:

Pripravujeme už tohoročné sústredenie športových tried v Taliansku, kemp Fontanelle - RICCIONE.

Práve prebieha záväzné prihlasovanie žiakov. Informácie u p.uč. Orlovského.

Bude to 10 dní plných neopakovateľných zážitkov v čase od 18. do 27. júna 2007.