Hosť z Nemecka

                      

 

Vyučovanie cudzích jazykov má na našej škole zelenú.

V jazykových triedach, akou je aj 7. A, sa učia dva cudzie jazyky.

V tomto ročníku im k angličtine pribudol nemecký jazyk.

Žiaci tejto triedy mali možnosť overiť si svoje vedomosti počas návštevy pána Zenkera z Nemecka, ktorý navštívil našu školu po druhýkrát a bol milo prekvapený, koľko sa toho naučili za uplynulý rok. Je im vzorom v tom, že  aj on sa zdokonaľuje v cudzej reči - našej slovenčine.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ním.

text: Mgr. M. Krafčíková

Priateľská

atmosféra

v triede

 

Zrazu je tá nemčina akási krajšia a ľahšia  :-)

 

Určite

sa

ešte

uvidíme...