HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN       1. –  4. ROČNÍK

                      

 

Dňa 11. 4. 2007 sa uskutočnilo školské kolo žiakov 1.– 4. ročníka v prednese poézie a prózy.

Víťazi triednych kôl súťažili o postup do okresného kola.

1. A triedu reprezentoval Danko Iľkovič, 3. A  žiačky Daniela Matisová a Miroslava Hlavatá,

3. B Michalela Petrušová a Richard Kaľavský,  4. A Ivana Vavreková, Anna Kušnírová a Lenka Hriceňáková, víťazmi 4. B triedy boli Dominika Schläsingerová a Denisa Grejtáková.. 

Všetci súťažiaci svojim precíteným prednesom ukázali, že im je poézia a próza veľmi blízka.

Porota v zložení pani učiteľka Maťufková, Ringerová a Sýkorová nakoniec rozhodli, že do okresného kola postúpia žiačky 4. A  triedy  Anna Kušnírová a Ivana Vavreková.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.

Foto : Mgr. B. Kollárová