Žiaci sa pod našim vedením venujú rôznym aktivitám :

                      

 

Súťaže - úspechy žiakov                                                                                 

                                               Folklórny súbor Ďatelinka

Projekty 

                                  Záujmové krúžky 

                                 

Tvorba školského časopisu Štart

Školský športový klub bedmintonu

 

  Školský športový klub gymnastiky      

Ďalšie zaujímavé informácie : TU