Naši sponzori 

                      

 

Projekt Infovek    

Slovak Telecom   

Komunitná nadácia Prešov

Rodičovské združenie pri ZŠ nadviazalo na kvalitnú spoluprácu s riaditeľom školy z minulého školského roka. Rodičia - sponzori pomáhali pri získavaní materiálno-technickej a finančnej pomoci, vďaka ktorej škola mohla zakúpiť učebné pomôcky, kancelárske potreby a papier, odmeny pre úspešných žiakov, realizovať exkurzie, lyžiarsky kurz a práce a služby nevyhnutné na prevádzku školy a podobne.


  Poďakovanie za aktívnu pomoc navyše patrí mnohým rodičom.

Ak chcete aj Vy akýmkoľvek spôsobom pomôcť škole, prosíme, kontaktujte nás.   

 Srdečná vďaka !                                              

Ďalšie zaujímavé informácie : TU