Výlet na Kvašnú vodu  

                      

2 % z dane

   

     Prvoaprílový guláš

na

 Kvašnej vode 

    Členovia geografického a turisticko-poznávacieho krúžku  našej školy prežili ďalší pekný víkend – turistikou na Kvašnú vodu.

     Cieľom bola poľovnícka chata, kde milovníkov prírody privítala Country kapela z ABC centra voľného času v Prešove a  členovia odboru turistiky pri SOU SD Jednota Prešov s navareným gulášom, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Guláš bol výborný.

      Dovidenia na ďalšej akcii.                                                     text: Mgr. Mária Tkáčová  

                                                                                                                                                                                                          

foto: Mgr. Oľga Ferková