Branné cvičenie

                      

2 % z dane

   Konalo sa za takmer tropického počasia 23. 5. 2006. Aj nálada bola slnečná.

pochod na súťažné stanoviská

pokyny k priebehu súťaže

Zdravotnícka príprava

Topografická príprava

Protichemická príprava

Hod granátom na cieľ

ukážky policajnej činnosti čo má mať policajt ochranný štít

nepovolené symboly

preťahovanie lanom

hlavný štáb - ozvučenie ihriska a vyhodnotenie branných súťaží