27. 4. 2007  -    EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI  NA CESTE

                      

 

   Milí spolužiaci !     

Dňa 27.4. 2007 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. Všetci sme sa tešili do školy. Prečo? Preto, lebo k nám mali prísť policajti. Hneď na prvej hodine sme sa presunuli do rozcvičovne. Prišli dvaja policajti, ktorí sa volali Ppráp. Bc. Martin Novák a Ppráp. Tomáš Kožár.

Rozprávali sme sa o bezpečnosti na ceste, o dopravných značkách, o povinnostiach cyklistov, o povinnej výbave bicyklov...

Policajti veľmi ochotne zodpovedali na všetky naše otázky. Skrátka, bola to super hodina!!!!!

               Dominika Schläsingerová  4.B                                                                  

Foto : Mgr. B. Kollárová