Vyčisťme svet

                      

 

   

Clean Up the World

Vyčisťme svet

- žiaci 8.B a 9. B triedy

pod vedením učiteliek Ferkovej, Šoltésovej a Žilíkovej 

   viac je o tom: TU