Odborné učebne

fyzika chémia prírodopis
telocvičňa dejepis  dielňa
hudobná náboženstvo infoveková učebňa

SPÄŤ na Info pre prvákov