Na ľudovú nôtu

                      

2 % z dane

Táto veľmi milá školská súťaž v speve ľudových piesní  sa konala dňa 10. 3. 2005 po vyučovaní.

Zúčastnili sa jej 12 súťažiaci, z toho piati chlapci. Boli úžasní. Niektorí si obliekli aj kroje, aby umocnili svoje vystúpenie primeraným oblečením. Porota pod vedením pani zástupkyne Moniky Bilej to mala naozaj ťažké. Aby sa deti osmelili, zaspievala im na úvod aj ona. Porotkyne hodnotili spev, výber piesne a celkový prejav spevákov. Náladu všetkým spríjemnil v prestávke náš folklórny súbor Ďatelinka svojím vystúpením. Presvedčili sme sa, že deti majú rady  ľudové piesne a tance. Veríme, že aj vďaka nim sa na prekrásne ľudové tradície v dnešnej modernej dobe nezabudne.

 

milé moderátorky súťažiaci Matúš Danko porota - naše pani učiteľky
nálada v hľadisku blahoželanie všetkým súťažiacim víťazka Deniska Bilá spieva pre všetkých