Bernolák Star

                      

2 % z dane

    Dňa 16. 3. 2005 sa na škole konala súťaž v speve populárnych piesní pod názvom Bernolák Star.

Záujem o ňu bol veľký. Zapojilo sa 22 žiakov 2. stupňa. Súťažiacich podporilo mnoho spolužiakov, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru, skoro ako v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Moderovala pani zástupkyňa Monika Bilá. Vzácnym hosťom a zároveň členom poroty bola naša bývalá žiačka Viktória Marková, ktorá sa zúčastnila castingu Slovensko hľadá SuperStar v Košiciach. Má už svoju skupinu a svoje spevácke majstrovstvo predviedla aj teraz u nás. Poskytla interview žiakom a aj redaktorom časopisu Štart. V prestávke vystúpili Hviezdičky, žiačky 2. B triedy. Pod vedením Denisky Bilej (9. A) predviedli moderný tanček. Na úvod aj záver zaznela spoločná pieseň Kým vieš snívať....

Porota vyhodnotila ako víťazku Aničku Rakovskú ( 6. A). Druhý bol Michal Hopko (7. B), tretia Betka Kuchárová (9. A) a štvrtý Dávid Lukáč (8. B).

Cenu sympatie poroty a divákov získali : Róbert Kužila (7. B), Mária Fignárová (8. C) a Jakub Tomusko (9. A).

Všetkým blahoželáme k úspechu !

Škola žila prípravami tak spevu ako aj imidžu účinkujúcich. Bolo to veľmi príjemné popoludnie. Preto chceme súťaže podobného zamerania organizovať aj v budúcnosti.

 

Kým vieš snívať...v podaní 7. A išlo im to pekne ...ako v NTC  vážená porota
víťazka Anička Rakovská Paľko Lašák Betka Kuchárová imidž nie je na nič...
šikovné druháčky a Deniska blahoželanie víťazke cena sympatie poroty a publika štvrté až prvé miesto
výborné publikum Barborka Hlavatá Najlepša zabava graduje interview s Viktóriou Markovou pre časopis Štart

                                                                              Text : PaedDr. A. Removčíková

                                                                                                                     Foto: PaedDr. A. Hrubovská