Do you speak English ?

                      

 

    Dńa 6. mája navštívili našu školu štyria študenti z Kanady, ktorí sa zúčastnili vyučovacej hodiny angličtiny v 1. A triede a 11. 5. 2005 v 6. A triede.  Boli nadšení našimi prváčikmi, ako krásne reagovali na pokyny pani učiteľky v angličtine. V šiestom ročníku živo debatovali so žiakmi o aktuálnych témach, aj o prebiehajúcom šampionáte v hokeji, aj o ich živote a cestovaní po svete. Po skončení diskusie sa našim žiakom poďakovali za pekné chvíle a venovali im krátke želania s podpismi. Obidve hodiny viedla pani učiteľka Čechová.

Atmosféra na hodine bola príjemná:

Takéto venovania žiaci dostali na záver:

                                                                                                                               Text : Mgr. H. Čechová

                                                                                                                               Foto : PaedDr. A. Hrubovská