Rôzne, ale zaujímavé...

                      

2 % z dane

Európsky deň jari 2005 - projekt, o ktorom je viac na internete

ôsmačky a TOLERANCIA ôsmaci o SLOBODE poznáme aj PRÁVA DETÍ na Nobelovu cenu navrhujeme JÁNA PAVLA II
symbolická HOLUBICA MIERU z ľudských hláv cestujeme po EÚ naša Európa ako sa tam žije, pozriem si zatiaľ tu...

 

Zber odpadových surovín - zvykli sme si naň, chránime prírodu :-)

pitný režim treba dodržiavať a prázdne fľaše doniesť do školy ! vedie nás p. učiteľka Šoltésová
takto to končí každý piatok... aj papier je dôležitý šetríme si lesy

 

Bernoláčik - suťaž v speve populárnych piesní na 1. stupni dňa 20. 4. 2005 :

 

Zábery zo súťaže Matematický klokan  ( bolo nás veľa ) :