Náš kolektív tvorí   

             

 

                                                     FOTO

Vedenie školy:            riaditeľ Mgr. Štefan Harčarik - zsberpo@centrum.sk

                                     pedagogická zástupkyňa Mgr. Mária Tkáčová - tkacovamari@centrum.sk

                                     hospodárska zástupkyňa Mgr. Monika Bilá - monikabila@post.sk

                                     asistentka riaditeľa Helenka Bučková - buckova@centrum.sk

                                     výchovná poradkyňa - PaedDr. Viera Sirková - Konzultácie:  streda 9,30 - 12,00 

 

                                    

Učiteľky 1. stupňa : 1. A - Mgr. Božena Kollárová, 1.- 5.r.- bokoll@pobox.sk       

                                  2. A - Mgr. Anna Kušnírová, 1.- 4. r. špecializácia na Zt - anna.kusnirova@post.sk 

                                  3. A - PaedDr. Marta Turóciová, 1.- 4. r. špec. na Vv + Šp.Pg Etopédia - turociova@post.sk 

                                  4. A - Mgr. Jana Maťufková, 1.- 4. r. špec.na Hv + Šp.Pg Etopédia - matufkova@pobox.sk 

                                  4. B - Mgr. Iveta Ringerová, 1.- 4. r. špec.na Vv + Šp.Pg Etopédia - iveta.ringerova@post.sk

Poznámka: špeciálna pedagogika- štud. odbor ETOPÉDIA - pedagogika pre psycho - sociálne narušených                                                                                 

Učitelia 2. stupňa :   

 5. A - jazyková a športová - PaedDr. Alena Hrubovská, M, Inf, Zt alena.hrubovska@orangemail.sk

 6. A - jazyková - PaedDr. Jozefína Šoltésová, M, Z - soltesova.jozefina@centrum.sk

 6. B - športová - Mgr. Daniel Orlovský, Tv, trénerstvo - orlovsky@pobox.sk

 7. A - jazyková -  Mgr. Kristína Španerová , M, CH- spanerova2@post.sk             

 7. B - športová - RNDr. Eva Bodnárová, Pr - evabodnar@centrum.sk

 8. A - jazyková - Mgr. Magda Gombárová, SJL, NJ - gombarova@post.sk

 8. B - športová - Mgr. Zuzana Lašáková, Tv - lasakovazu@centrum.sk

 9. A - jazyková - Mgr. Mária Krafčíková, SJL, NJ -  krafcikova@post.sk

 9. B - klasická - Mgr. Oľga Ferková, M, F - ferkovaolga@zoznam.sk

 9. C - športová - Mgr. Jaroslav Bizub, Tv                                   

 PaedDr. Alena Removčíková, SJL, Ov - removcikova@post.sk                                                                 

 Mgr. Miroslava Vasilčinová, AJ                                      

 Mgr. Jana Puschauerová, SJL, FJ                                    

 Mgr. Edita Cehelníková, AJ, RJ

 Mgr. Jana Kapová, Nv, Vv

 vychovávateľka školského klubu : Bibiana Šefčíková 

                            

Ďalšie zaujímavé informácie : TU