Karneval.

                      

 

   Veselo na polročné prázdniny...

     Aj v tomto školskom roku sa polročné prázdniny začali karnevalom žiakov 1. stupňa, na ktorý boli pozvané aj deti z MŠ na Bernolákovej ulici. O tom, že tam vládla dobrá nálada a že porota mala ťažkú úlohu pri výbere najlepších masiek – dokazujú aj zábery z karnevalu.

Text : Mgr. E. Sýkorová

Foto : Mgr. Z. Lašáková