Poznaj svoje mesto

                      

2 % z dane

     Členovia turisticko-poznávacieho krúžku našej školy v sobotu  20.5.2006 plnili súťažné úlohy  v uliciach  mesta Prešova. Úlohy boli zamerané na nájdenie zaujímavých historických objektov , pamätných tabúľ mesta, riešení hádaniek a pod. Regionálna rada Klubu slovenských turistov odmenila každého účastníka súťaže sladkosťou a vecnou cenou.                                                                                                                                                 Mária Tkáčová, vedúca krúžku

20. 5. 2006

Súťažné družstvo žiakov našej školy s pani zástupkyňou  Mgr. M. Tkáčovou strávilo jednu upršanú sobotu aj tak príjemne. Poznávaním historických pamiatok Prešova súťažnou formou, kde boli nakoniec odmenení všetci milovníci starých čias, udalostí, osobností, pamätníkov a historických budov.

naši zástupcovia

Na Hlavnej ulici

v

Prešove

počasie nám neprialo

foto : Mgr. M. Tkáčová