Panáčik pre utečencov

                     

2 % z dane

Žiaci našej školy sa zapojili do kampane „Panáčik pre utečencov“. Využili sme námet tohto projektu, aby sa žiaci viac dozvedeli o živote v rozvojových krajinách a o problematike migrácie. Teoretickú časť sme venovali témam – utečenci  a globálne problémy v krajinách Sudán, India a Afganistan.

17.mája 2005 žiaci 5.A triedy pod vedením pani učiteľky Šoltésovej  sa  bližšie  oboznámili s dôvodom migrácie ľudí, snažili sa pochopiť pocity ľudí, ktorí sú nútení opustiť pohodlie domova a zanechať tam všetko vzácne preto, aby si zachránili vlastný život. Žiaci pracovali v skupinách, vzájomne diskutovali a triedili veci, ktoré v prípade núdze je potrebné so sebou vziať. Ako pomôcky použili výkresy , nastrihané nalepovacie štítky a kartičky z obrázkami z utečeneckých táborov. Tu sa prejavila u žiakov ich tvorivosť, zmysel pre súcit a spoluprácu. Žiaci 8.A triedy pod vedením pani učiteľky Sirkovej  skúmali príčiny, prečo opúšťajú svoje domovy ľudia z rozvojových krajín Sudán, Afganistan a India. Ako pomôcku využili kartičky z uvedených štátov, vyhodnocovali získané vedomosti z textu na kartičkách s vlastnými poznatkami. Tretiaci s pani učiteľkou Štofkovou kreslili obrázky deťom z rozvojových krajín o našom živote, lebo nášmu jazyku by v liste nerozumeli. Porovnávali svoje a ich životné podmienky a rozprávali sa o tom, kto sú utečenci a ako by sa im dalo pomôcť. Veľmi sa našim deťom páčili ich národné rozprávky. Tieto aktivity prehĺbili u žiakov pocit spolupatričnosti  a pochopenie, že každý sa môže dostať do stavu núdze a pomoc bude hľadať u iných.