Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

                      

2 % z dane

  
otvorenie a privítanie riaditeľom školy p. Harčarikom 16. 2. 2006 súťaž
súťaž súťaž súťaž
vyhodnotenie Spoluorganizátori:

naša škola

a ABC - centrum voľného času

vyhodnotenie
vyhodnotenie vyhodnotenie pred súťažou

 

 

Minulý rok takisto :

Naša škola bola dňa 17. 3. 2005 usporiadateľom krajského kola olympiády              

v nemeckom jazyku.

 Súťažné kategórie :

1A - 5., 6. a 7. ročník

1B - 8. a 9. ročník

1C - žiaci s minimálnym pobytom v zahraničí 2 mesiace, alebo jeden z rodičov je      

      nemeckej  národnosti ( germanofóni )

Porota :

1A - Emília Bakajsová, Marta Uhríková, Oľga Janotková

1B - Jolana Sobotová, Marta Špačková, Miroslava Pasková

1C - Christine Wilhelm - nemecká lektorka,

                                    odborná asistentka na Katedre nemeckého jazyka FHPV PU   

        Kristína Plevová - Poprad

        Mária Suchá - Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Vyhodnotenie :

Nemecká lektorka pani Christine Wilhelm hodnotila úroveň jazykových znalostí súťažiacich veľmi vysoko. Bola nadšená komunikáciou v nemeckom jazyku, gramatické javy mali zvládnuté výborne, pohotovosť a kreativita v ich vyjadrovaní je obdivuhodná. Toto hodnotenie je z úst rodenej Nemky veľmi cenné a povzbudivé. Tak pre súťažiacich, ako aj pre pedagógov, ktorí sa im venujú.

 Vďaka patrí všetkým žiakom za predvedené výkony a aj našim pani učiteľkám nemeckého jazyka Mgr. Márii Krafčíkovej a Mgr. Magde Gombárovej za zorganizovanie tejto úspešnej krajskej akcie v spolupráci s vedením našej školy.

 
riaditeľ školy Mgr. Štefan Harčarik víta účastníkov účastníci a doprovod porota porota
súťažiaci porota súťažiaci súťažiaci
víťazi 1A víťazi 1B víťazi 1C p. Magda Gombárová a Christine Wilhelm

                                                                                                                           Text : Mgr. M. Gombárová

                                                                                                                           Foto : PaedDr. A. Hrubovská