"Zasaď si svoj strom".

                      

 

    V sobotu, 28. októbra 2006, bolo rušno v areáli našej základnej školy. Učitelia, rodičia a žiaci  sa zišli, aby plnili úlohy z projektu  Vypracovaný projekt bol úspešný a Komunitná nadácia v Prešove ho podporila sumou 7500,- Sk, časť finančných prostriedkov nám poskytlo ZRPŠ a časť finančných prostriedkov sme získali zo zberu PET fliaš.  Rodičia s deťmi vysádzali v areáli školy stromčeky, kroviny a v priebehu ďalších dní sa o vysadené dreviny budeme ďalej starať. Betónový dvor sme pomaľovali predlohami pre hry pre mladších žiakov . Žiaci sa tak prakticky naučili sadiť stromčeky a za výsledky svojej práce budú zodpovední aj naďalej a budú môcť pozorovať ako rastie ten ich posadený strom. Z okien našej školy budeme pozorovať prírodu a život v korunách stromov a tak prírodu pozveme k nám prostredníctvom vtáctva. Po ukončení práce sme si  spolu s rodičmi a ich  deťmi pochutnali na dobrom guláši a žiakov odmenili sladkosťami. Takáto akcia upevní vzťah medzi učiteľom, žiakom a rodičom.
  
Táto sobota bola štartovacou čiarou pre ostatných žiakov, aby aj oni aktívne pokračovali v zveľaďovaní okolia a chránili vytvorené prostredie. Práca však nekončí, prídu ďalší žiaci , ktorí budú pokračovať v začatom diele.

Text : PaedDr. J. Šoltésová

Foto : Mgr. O. Ferková