Výlet - vítanie jari    

                      

2 % z dane

Dňa 19.3.2006 sa členovia geografického a turistického krúžku pod vedením pani učiteliek Šoltésovej, Ferkovej a Tkáčovej  zúčastnili akcie privítania jari.  

 Rozlúčka so zimou sa začala pred futbalovým štadiónom, kde zúčastnení mali možnosť vidieť pohromade všetky morény, ktoré zhotovili žiaci a vodáci, a odfotiť sa s vodníkom. Nasledoval presun k rieke Torysa, kde symbolickým kľúčom a slovami: ,,Otvor sa voda po prvýkrát, otvor sa voda po druhýkrát, otvor sa voda po tretíkrát “,  vodáci otvorili vodácku sezónu a spustili sa s kanoe na vodu. Pri Mestskej hale  účastníci zapálili a hodili morény do vody, rozlúčili sa so zimou a privítali jar.

 

Na chvíľu vykuklo slnko – aká symbolika.

Snáď tá zima už povolí.

                            Text: Mgr. Mária Tkáčová

                                   Foto: Mgr. Oľga Ferková