Polročný karneval žiakov 1. stupňa

                      

2 % z dane

  Ani sme sa nenazdali a je tu čas karnevalov, bálov, plesov, čas fašiangov. Naše učiteľky 1. stupňa, spolu s vychovávateľkami ŠKD každoročne usporadúvajú v tomto čase karneval v školskej telocvični. Ani tento rok nebol výnimkou. Karneval, ktorý prebehol veľmi organizovane a z ktorého mali deti veľkú radosť, sa tohto roku konal 31. januára.Všetky deti, až na pár výnimiek, sa na túto, nimi obľúbenú akciu vzorne pripravili. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri hodnotení masiek. Bolo skutočne z čoho vyberať. Tri masky boli ocenené ako ,,výnimočné“!

Boli to:

Domček :      žiak 4.A triedy M. Chromý 

Pomaranč:     žiačka 4.B triedy  K. Petrušová  

Strašiak :     žiačka  4.A triedy  K. Malíková                      

Zaujímavé boli aj ostatné masky, či už to bol motýľ, väzeň, vodník, čert či lienka, blcha, striga . . . Pre všetkých organizátorov karnevalu bol veľkou odmenou smiech a radosť na tvárach našich detí.  

text: B. Šefčíková