Výstava exotických zvierat.

                      

 

    Žiaci geografického a turistického krúžku sa v sobotu, 25. novembra 2006, pod vedením učiteliek Šoltésovej a Ferkovej zúčastnili výstavy exotických vtákov, plazov a ďalších zvierat v ABC - CVČ. Výstavka sa deťom veľmi páčila, odniesli si z nej veľmi pekné zážitky, čoho dôkazom sú uvedené fotografie, na ktorých sú deti v priamom kontakte so zvieratkami, napr. aj s pytónom, či užovkou.

Text : PaedDr. J. Šoltésová

Foto : Mgr. O. Ferková