Projekty

                      

2 % z dane

Škola ja zapojená do týchto projektov:     Infovek

                                                             Zdravá škola

                                                             Správaj sa normálne

                                                             Primárnej protidrogovej prevencie

                                                             Výuka cudzích jazykov od 1. ročníka 

                                                                            Tvorivá informatika na I. stupni

stránka projektu Infovek            stránka projektu Baltík

 

 

                                                  SPÄŤ na Aktivity