(po kliknutí na obrázok sa Vám otvorí časopis Štart vo wordovskom dokumente)

obálka posledného čísla Štartu naše úspechy
detský čin roka vlastná tvorba žiakov

 Tak takto asi vyzerá náš časopis.

Ale toto

je Valentínska píloha najnovšieho čísla Štartu, v ktorej sa mimo iného nachádza aj Valentínsky odpustok. Teda vo väčšine Valentínskych príloh.

 

A čo nám o Valentínskom odpustku povedala šéfredaktorka časopisu ? ,,Valentínsky odpustok platí ako ospravedlnenie pri ústnom skúšaní na 1 vyučovaciu hodinu v týždni, kedy oslavujeme sv. Valentína (od 14.2 do 18.2). Žiak musí predložiť na podpis Valentínsky odpustok s celou Valentínskou prílohou. Odpustok nevystrihujte! Samostatný je neplatný!"

Takže sa máte na čo tešiť!