DFS Ďatelinka

                      

 

              súbor Ďatelinka.

Detský folklórny súbor Ďatelinka pracuje od septembra 2003 pod vedením p. Bibiány Šefčíkovej. Združuje deti vo veku od 6 do 12 rokov.   

     Deti sa v súbore priebežne menia. Jedny odchádzajú, druhé prichádzajú. Svojou činnosťou sa snažia prezentovať piesne a tance z východného Slovenska, predovšetkým z oblasti Šariša, a tým prispieť k šíreniu kladného vzťahu k folklóru a ľudovým tradíciám.  V ľudových hrách a riekankách, ktoré sú súčasťou ich repertoáru, sú motívom radosť, nápaditosť spojená s detským šantením. Dokážu zaujať obecenstvo a rozohrať javisko spontánnym prejavom detskej úprimnosti.

    Svoje umenie prezentujú na rôznych  kultúrno – spoločenských podujatiach v škole, ale aj mimo nej. Každoročne účinkujú v kultúrnom programe na vianočnej akadémii, rodičovskom plese a na akadémii ku Dňu matiek. Aj v tomto školskom roku sa zúčastnili na prehliadke detských školských folklórnych súborov Šedzikartské slávnosti v Záhradnom. Svoje umenie prezentovali aj v rámci Prešovského kultúrneho leta pod názvom Folklór Prešov 2006 organizovaného Miestnym odborom Matice slovenskej v Prešove spolu s Mestským úradom v Prešove. Prvýkrát sa zúčastnili na soľno – banskom jurmaku v Solivare a mnohých iných akciách.  

ideme na vystúpenie
súťažná prehliadka
na javisku už ako doma
krásne dievčatko s lampášikom

Súčasný repertoár:

Poza našo sady.... piesne a tance z oblasti Šariša

Vinašaňe šmertki

Ľudová hra: Na macir a dzeci

Ľudová hra: Jeden,dva,tri...

Spievanky, spievanky 

 

Minulé choreografie:

Piesne a tance zo Šariša

Šťastie, zdravie,pokoj sväty vinšujeme vám...

Hijo heta na koníčku...

Fašiangy sa krátia...

Jarné lúčne hry 

Vivolavaňe slunka

Na Luciu a Ondreja

A mi vam vinčujeme....

Ľudová hra: Koledníci 

 

Ich vystúpenia prinášajú radosť a ponaučenie o živote u nás  v minulosti. Môžeme ich vidieť na školských akadémiách, rôznych okresných folklórnych súťažiach a slávnostiach, na pešej zóne v kultúrnych akciách mesta, ...

text: Bibiána Šefčíková

ďalšie fotografie z vystúpení Ďatelinky na školských akciách sú vo fotoalbume

                                          SPÄŤ na Aktivity