Záujmové krúžky :

                      

 

1. stupeň:  DFS Ďatelinka - p. Šefčíková

                 dramaticko-pohybový - p. Kušnírová

                  matematický  - p. Kollárová                              

                  pohybovo - poznávací - p. Maťufková   

                  čitateľský - p. Gombárová  ( aj pre druhý stupeň)

                  umelecko - poznávací  - p. Ringerová                                                         

2. stupeň:  paličkovanie, matematický - p. Španerová - TU si pozrite VIAC

                  bedminton 2x, florbal - p. Orlovský

                  turisticko-poznávací, matematický - p. Ferková - o výlete na Drienicu

                  geografický - p. Šoltésová - o výlete na Drienicu ,  TU si pozrite VIAC

                  žurnalistický - p. Removčíková

                  prírodopisný, zdravotnícky - p. Bodnárová

                  internetový - p. Hrubovská

                  šachový - p. Eremiáš

                  florbal, futbal, stolný tenis - p. Bizub

                  voľby povolania - p. Sirková                              

                  kultúrno - poznávací - p. Krafčíková

                  slovenského jazyka pre 9. ročník -  p. Krafčíková 

                  anglického jazyka - p. Vasilčinová         

                  turistický - p. Cehelníková

                                                         SPÄŤ na Aktivity