Súťaže - úspechy žiakov

                      

Školský rok 2007 / 2008 :

Biologická olympiáda - okresné kolo - geológia - 2. miesto Stanka Borisová 9. A
                                                          - zoológia - 2. miesto
Natálka Muchová 9. A
                                                          - botanika - 1. miesto
Zuzka Gajdošová 6. A

                                   - krajské kolo - botanika - 2. miesto Zuzka Gajdošová 6. A
                                                            vybojovala si účasť na celoslovenskom kole

Mladý zdravotník - naše družstvo získalo 2. miesto v okrese z 24 škôl

Liečivé rastliny - 2. miesto na Slovensku  Zuzka Gajdošová 6. A z 500 účastníkov

Všetkých pripravovala p. uč. Bodnárová. Srdečne blahoželáme !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Paľko Gajdoš z 9. A obsadil 2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády (kat. E). Pripravoval ho p.uč. Svitek. Blahoželáme !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. januára 2008 sa uskutočnilo na ZŠ Šmeralova okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov. Paľko Gajdoš z 9. A obsadil 8. miesto a Martin Ferenc z 5. A 9. miesto (žiaci  p. uč. Hrubovskej). Blahoželáme !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. januára 2008 sa uskutočnilo na ZŠ Májové námestie okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
V kategórii mladších žiakov obsadila 4. miesto Adriana Stajančová zo 6.A triedy, pripravovala p. uč. Krafčíková a medzi staršími žiakmi obsadil 6. miesto Miloš Molnár z 8.A triedy, ktorého pripravovala p.uč.Gombárová.
Blahoželáme !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

srdečne BLAHOŽELÁME !
Spoločnosť Michala Bosáka  a mesto Prešov zorganizovali dňa 17.12.2007 oceňovanie najlepších deviatakov základných škôl z Prešova. Ocenený bol aj náš vynikajúci žiak Paľko Gajdoš, ktorý je veľmi úspešným študentom, pritom aj výborným priateľom, ochotným, milým a skromným človekom.

Odovzávanie cien osobne pánom inžinierom Rudolfom Bosákom, prezidentom Spoločnosti Michala Bosáka:                                                                                     (pozrite si aj jeho diplom TU )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2006 / 2007 :     

Pytagoriáda - celoslovenské kolo - 14. miesto - Paľko Gajdoš 8. A

Mladý zdravotník - kolo okresov Prešov a Sabinov - 3. miesto družstvo školy

                                ( Zuzka Bačová, Saška Mosejová, Ivanka Nováková, Ajka Dzurčaninová, Táňa Bavolárová,

                                Dagmara Hurčíková)

Biologická olympiáda -  krajské kolo  - geológia - 3. miesto Martin Zvolenský 9. A

                                                               - zoológia - 6. miesto Lukáš Baranovský 7. A

                                                                                - 9. miesto Natálka Muchová 8. A

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - 1. miesto - Anna Rakovská 8. A - postup na krajské kolo

                                                                3. miesto - Anna Kušnírová 4. A                                                        

Slávici z lavice - okresné kolo - spev moderných piesní - 1. miesto - Anna Rakovská 8. A

                                                                                              2. miesto - Damiána Jurašková 8. A

                                                                                              cena poroty - Mário Bendík 8. C

Pytagoriáda - okresné kolo - 3. miesto - Paľko Gajdoš 8. A - POSTUP NA CELOSLOVENSKÉ KOLO

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo - 18. miesto - Stanka Borisová 8. A

Biologická olympiáda, okresné kolo - geológia - 1. miesto Martin Zvolenský 9. A, postup do krajského kola,

                                                            - zoológia - 1. miesto Natálka Muchová 8. A, postup do krajského kola

                                                                             - 3. miesto Lukáš Baranovský 7. A, postup do krajského kola

                                                                             - úspešný riešiteľ Lukáš Šuflita 7. A

Fyzikálna olympiáda, obvodné kolo - 3. miesto Paľko Gajdoš 8. A

Matematická olympiáda - obvodové kolo - 4. miesto  Alexandra Kallová 5. B

Matematika - Pytagoriáda - obvodné kolo - 3. miesto Paľko Gajdoš 8. A

Okresné kolo v plávaní ZŠ a OG - J. Pašen 9. B - 2. miesto - 100 m motýlik

                                                                          - 2. miesto - 200 m pol. pretek

                                                                          - 4. miesto - 100 m kraul

Cezpoľný beh - družstvo dievčat 3. miesto

Obvodné kolo - basketbal dievčat - 3. miesto

Šaliansky Maťko - okresné kolo - 3.miesto Kristína Maliková   5. B

Impulz - celoslovenské finále - 7. miesto Bodnárik Marcel 8. B

                                                   12. miesto Zvolenský Martin - 9. A

Šikovný chlapec, šikovné dievča - finále - 5. miesto Matisová Daniela

                                                                7. miesto - Martin Ferenc

                                                                8. miesto - Gabriela Kuchárová

                                                                12. miesto - Viktória Sálová

Krajské kolo v bedmintone škôl, ktoré sa konalo 8.11.06 na našej škole - pozrite si výsledky

Najkrajší strom Prešova - zvíťazila borovica na našom školskom ihriskuNajkrajší strom Prešova

                   a jej príbeh, ktorý napísala Zuzka Gajdošová z 5. A (pozrite si diplom)

pri odovzdávaní cien naše dielko a fotografie borovice na nástenke kamarátka preberá cenu za výherkyňu

- pripravili p. učiteľky O. Ferková, M. Krafčíková a J. Šoltésová

===============================================================================

Školský rok 2005 / 2006 :

1. stupeň: III. športová OLYMPIÁDA - 16.6.2006 na ZŠ Májové námestie v Prešove

                     naše družstvo obsadilo 2. miesto v hode kriketovou loptičkou - viac TU

Náboženská výchova: regionálne kolo výtvarnej súťaže "Biblia v detskej fantázii"

                                            3. miesto - Júlia Malinovská za Betlehem - viď. diplom

                                            vedomostný kvíz v CVC  "ČO VIEŠ O JÁNOVI PAVLOVI II"

                                            diplom tímu Jana Raticová a Lenka Kmecová 8. B, ZuzkaDurišová 9. A

Chémia:  31. 3. 2006 - OLYMPIÁDA - obvodné kolo

                                            Zuzana Ďurišová 9. A - 13. miesto

                                            Gabriela Harčaríková 9. A - 16. miesto

Biológia:    10. 5. 2006 - okresná súťaž Červeného kríža " Mladý zdravotník" druhého stupňa ZŠ

                    naše družstvo obsadilo 3. miesto ( Zuzana Bačová, Saskia Kasardová, Táňa Bavolárová,

                    Ivana Nováková a Miriama Klimovičová z 8. C, Annamária Dzurčaninová zo 6. B)

                   26. 4. 2006 - OLYMPIÁDA - krajské kolo - ZOOLÓGIA

                                            Dávid Pospíšil    9. A - 6. miesto

                   28. 3. 2006 - OLYMPIÁDA - okresné kolo - ZOOLÓGIA

                                            Dávid Pospíšil    9. A - 3. miesto, postup na krajské kolo

                                      - OLYMPIÁDA - okresné kolo - BOTANIKA

                                            Eva Maliková 9. A - 5. miesto

                                      - OLYMPIÁDA - okresné kolo - GEOLÓGIA

                                            Zuzana Ovčariková  9. B - 5. miesto

                                            Martin Zvolenský  8. A - 6. miesto

Fyzika: Celoročný celoslovenský korešpondenčný seminár fyzIQ:

                                         Pavol Gajdoš  -  7. A - majster fyzIQ v kategórii 7

                                         Ivana Nováková a Dagmara Hurčíková - 8. C - úspešné riešiteľky, kat. 8

                                         Matej Molčan a Michal Plavčan - 9. A - úspešní riešitelia, kat. 9    

                       23. 3. 2006 - OLYMPIÁDA - obvodné kolo

                                            Pavol Gajdoš  -  7. A - 3. miesto

                                            Vladimír Macko 9. A - 9. miesto

                                            Matej Molčan 9. A - 14. miesto

13. 2. 2006 - IMPULZ - finálové kolo

                                    Dominik Takáč 9. B - 6. miesto

                                    Miroslav Kopčík 9. A - 6. miesto

                                    Ivana Nováková 8. C - 8. miesto

Matematika: 5. 4. 2006 - OLYMPIÁDA - obvodné kolo

                                           Michaela Miklošová 6. A - 9. miesto

                       25. 1. 2006 - OLYMPIÁDA - obvodné kolo

                                           Martina Šverhová 5. A - 9. miesto

Slovenský jazyk :  ŠALIANSKY MAŤKO - okresné aj krajské kolá

                                     Alexandra Mosejová 7. A - 1. miesto

ŠALIANSKY MAŤKO, celoslovenské kolo 3. 3. 2006 v Šali za prítomnosti významných osobností kultúry, spisovateľov a hercov bolo prehliadkou talentov Slovenska, kde Saška (tak ako už dva roky za sebou) znova zažiarila.

                              27. 4. 2006 -  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

                             Anna Rakovská 7. A - 1. miesto a postup na krajské kolo 9. 6. 2006 v Starej Ľubovni

                             9. 6. 2006 v Starej Ľubovni - krajské kolo - 2. miesto v silnej konkurencii

 

=====================================================

Školský rok 2004 / 2005 :

12. 5. 2005 - obvodné kolo fyzikálnej olympiády

  22. miesto - Martin zvolenský zo 7. A triedy

  23. miesto - Martin kustra zo 7. A triedy

  34. miesto - Miroslav Šuták zo 7. A triedy

                                             pripravila ich  p. uč. Ferková

21. 4. 2005 - okresné kolo súťaže ČK " Mladý zdravotník "

   3. miesto - družstvo : Z. Bačová 7. C, S. Kasardová 7. C,

                               T. Bendík 8. B, D. Kožarová 8. A,

                                     A. Tkáčová 8. A, A. Mosejová 6. A

                                                         pripravila ich p. uč. Bodnárová

                                   želáme veľa ďalších úspechov !

12. a 13. 4. 2005 - okresné kolo Pytagoriády

         6. miesto - dominika beňková z 3. A triedy

         10. miesto - Peter topor zo 4. A triedy

            pripravili ich p. uč. M. Turóciová a M. Štofková

         blahoželáme mladým matematikom !

Výsledky v športových súťažiach  za 3. štvrťrok šk. roka 2004/2005  - tu

   Žiaci nás reprezentujú na okresných a celoslovenských

   súťažiach veľmi úspešne.

   Srdečne blahoželáme !

7. 4. 2005 - Biologická olympiáda - BOTANIKA - okresné kolo

  

    2. miesto EVKA Malíková z 8. A triedy

      pripravila ju  p. uč. Bodnárová

 

    Blahoželáme  ku krásnemu úspechu !

6. 4. 2005 - Biologická olympiáda - ZOOLÓGIA - okresné kolo

                         

     6. miesto - dÁvid pospíšil z 8. A triedy

     12. miesto - Pavol gajdoš zo  6. A triedy

       pripravila ich p. uč. Bodnárová

 

       želáme veľa ďalších úspechov !

23. 3. 2005 - Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

                         5. miesto - Vladimír macko z 8. A triedy

     6. miesto - Matej molčan z 8. A triedy

      pripravila ich  p. uč. Ferková

                    nech sa darí aj Ďalej !

17. 3. 2005 - Čo vieš o hviezdach? - okresné kolo vedomostnej  súťaže

                                zúčastnili sa ho žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a 3. - 4. ročníka osemročných  gymnázií

                                  11. miesto - Kristián Sekeľ z 9. A triedy

         12. miesto - Matej molčan z 8. A triedy

         15. miesto -vladimír macko z 8. A triedy

         19. miesto - Martin várady z 9. A triedy

         23. miesto - eva rusinková z 8. C triedy

                                           pripravila ich  p. uč. Ferková

                                        Srdečne blahoželáme !

4. 3. 2005 - celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko v Šali

                                          zúčastnili sa ho víťazi krajských kôl

      Prešovský kraj a našu školu reprezentovala

      SAŠKA MOSEJOVÁ  zo 6. A triedy

       pripravila ju p. uč. Krafčíková

 V súťaži získala Mimoriadnu cenu časopisu Slniečko, diplom Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Matice slovenskej a vydavateľstva Mladé letá a ďalšie knižné a vecné odmeny (miesta sa neudeľovali).                         

                      Blahoželáme  (obom)  ku krásnemu úspechu !

Súťaž celoslovenská - Liečivé rastliny v ľudovej slovesnosti

                                      vyhodnotenie 1. kola 7. 3. 2005 - pozri na   internet

Tohto roku sa zúčastnilo 1. kola súťaže 190 žiakov z celého Slovenska. Do 2. kola postupujú tí, ktorí získali viac ako 90 bodov.

                                          8. miesto  veronika kráľová z  8. C triedy

                                   zo 162 bodov má 150 a postupuje do 2. kola

          13. miesto  marta dzurčaninová z  8. C triedy

                                   zo 162 bodov má 144 a postupuje do 2. kola

                                                     pripravila ich p. uč. Bodnárová

                                          Srdečne blahoželáme !

12. 2. až 18. 2. 2005 - Majstrovstvá Slovenska v šachu

                                                       konali sa vo Vrútkach

                11. miesto  Jana bahurinská z  8. B triedy

                    v kategórii dievčat do 16 rokov

                    pripravil ju pán  Ján Eremiáš

                                                      nech sa darí aj Ďalej !

10. 2. 2005 - finálové (okresné) kolo IMPULZ, vo fyzike

                                      konalo sa v ABC - centre voľného času v Prešove

           výborné 4. miesto obsadil peter ivan z  9. A triedy

         a 6. miesto  ivana VaŠková z  8. A triedy

           pripravila ich  p. uč. Ferková

           Úspech im prajeme aj ĎALEJ !

9. 2. 2005 - okresné kolo v olympiáde nemeckého jazyka

                                                   konalo sa na ZŠ na Májovom námestí

               skvelé 2. miesto obsadil Miroslav Šuták zo 7. A triedy

              pripravila ho p. uč. Krafčíková

              Mirovi želáme veľa ďalších úspechov !

8. 2. 2005 - krajské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko:

- zúčastnilo sa ho 26 detí z Prešova, Lipian, Starej Ľubovne, Levoče, Svidníka, Stropkova a Popradu

3. kategória (6.-7. ročník) - 1. miesto SAŠKA MOSEJOVÁ  zo 6. A triedy

                                           pripravila ju p. uč. Krafčíková

   POSTUPUJE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA

   konaného 4. 3. 2005 v Šali

   BLAHOŽELÁME A DRŽÍME PALCE AJ V ŠALI !

 

26. 1. 2005 - spev ľudových piesní PIESNE NAŠE, PIESNE

                       v ABC súťažili jednotlivci, duá a skupiny v kategórii od 13 do 18 rokov

 2. miesto - Denisa Bilá  z 9. A - v kat. jednotlivci

 3. miesto - Denisa bilá, Alžbeta Kuchárová  z 9. A -v kat. duá

                               pripravila ich  p. uč. Sirková

                               želáme veľa ďalších spevavých úspechov !

                       

26. 1. 2005 - okresné kolo matematickej olympiády

v kategórii Z9 - deviataci obsadili pekné 9. miesto Daniela Tomková z 9. C

                                                         11. miesto Mária Vaňová z 9. C

                       pripravila ich  p. uč. Žilíková

                           želáme veľa ďalších úspechov !

 

                

 

18. 1. 2005 - okresné kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko:

1. kategória (2.-3. ročník) - 3. miesto LENKA HRICEŇÁKOVÁúspešné dievčatká

                                            pripravovala p. uč.Ringerová                       

2. kategória (4.-5. ročník) - 2. miesto EVKA CANGÁROVÁ

                                            pripravovala p. uč. Turóciová

3. kategória (6.-7. ročník) - 1. miesto SAŠKA MOSEJOVÁ, ktorá

                                           postupuje do krajského kola konaného 8. 2. 2005

                                           pripravovala p. uč. Krafčíková

Naša škola ako jediná zo základných škôl z okresu obsadila všetky tri súťažné kategórie a bola v nich úspešná, všetky tri súťažiace žiačky získali ocenenie.  BLAHOŽELÁME !

V novembri 2004 sa v ABC - centre voľného času konali obvodové kolá súťaže :

                                        Šiestaci do toho !

Družstvo 6. A - P. Gajdoš, M. Danko, M. Ďuriš, A. Rakovská - obsadili 10. miesto

Družstvo 6. C - Belušková,I. Jakubčová, J. Ringer, Brenišin - obsadili 16. miesto

Išlo o všeobecný prehľad vedomostí žiakov z prírodopisu, zemepisu, fyziky, výtvarnej a hudobnej výchovy.