Projekt INFOVEK 

                      

 

                                                     

 

Od roku 2002 sa datuje naša spolupráca s projektom Infovek.

Je doteraz naším najväčším sponzorom.

Vďaka nemu máme kvalitne vybavenú učebňu výpočtovej techniky a neobmedzené pripojenie na internet.                                                  

                                                     Ďakujeme !     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekty  v školskom roku 2006 / 2007 :

Európsky týždeň boja proti rasizmu - žiaci 2. stupňa, p. uč. Hrubovská

Fotografia očami detí - žiaci 2. stupňa, p. uč. Hrubovská

Multimediálna čítanka - žiaci krúžku informatiky, p. uč. Sýkorová

Matematický vtip a názorná učebná pomôcka - žiaci 2. stupňa, p. uč. Hrubovská a Žilíková

Dobre maskované mestá - žiaci 2. stupňa, p. uč. Šoltésová

Škola hrou - žiaci 2. stupňa, p. uč. Krafčíková

Mladý Callisto - grafik - žiaci 2. stupňa, p. uč. Žilíková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty  v školskom roku 2005 / 2006 :Marián a Paľko robia animácie na webstránku o zábavnej matematike

Tvorba webstránky zameranej na zábavnú matematiku - žiaci 2. stupňa, p. uč. Hrubovská

 http://www.zstribecskato.edu.sk/zs_files/projekty.html   - Matematika okolo nás, žiaci 2. stupňa,

                                                                                               p. uč. Hrubovská

 http://www.telecom.sk  - Pestrá jeseň s internetom, žiaci 2. stupňa, p. uč. Hrubovská

Dobre maskované hrady - http://www.infovek.sk/predmety/geografia/sutaz2.php - žiaci 2. stupňa, p. uč. Šoltésová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

Projekty v školskom roku 2004 / 2005 :

Erby............................................žiaci 2. stupňa

                                                    ( p. uč. Šoltésová a Hrubovská )

Slovenské kliparty.....................žiaci 2. stupňa

                                                    ( p. uč. Hrubovská )

Panáčik pre utečencov...............4. A, 5. A a 8. A, tu je o tom viac

                                                     ( p. uč. Šoltésová, Sirková, Hrubovská, Štofková )

Európska jar ..............................triedy na druhom stupni -foto

                                                     ( p. uč. Hrubovská,  Tkáčová, Sirková )

Galandova matka.........................žiaci navštevujúci Počítačovú grafiku:

                                                       Ivana Semančíková , Dana Baluchová, Jana Horská,

                                                       Daniela Donovalová, Jana Jakubčová, Lucia Holomáňová,

                                                       Martina Vavreková

                                                      ( p. uč. Žilíková )

Súťaž kreslený fyzikálny vtip..Matej Molčan z 8. A ,

                                                       Martin Zvolenský zo 7. A - získal 1., 2. a 3. miesto v kategórii

                                                       pôvodný kreslený vtip

                                                      ( p. uč. Ferková a Hrubovská)

Malé - veľké Slovensko .............Matúš Hudák  z 9. A

                                                       Dalibor Ivan a Martin Várady z 9. A

                                                       Róbert Babeľa a Vladimír Macko z 8. A

                                                       Dagmara Kožárová a Gabriela Harčaríková z 8. A

                                                       ( p. uč. Hrubovská )

Matematický kalendár ................Dagmara Kožárová, Adela Tkáčová, Diana Andraščíková z 8. A,

                                                       a Eva Maliková

                                                       obsadili v poradí 3.,  5., a dvakrát 7. miesto

                                                       ( p. uč. Ferková )

Spisovatelia môjho regiónu...........žiaci 7. A                        

                                                       ( p. uč. Krafčíková )              

Fullova ruža...................................žiaci navštevujúci Počítačovú grafiku

                                
                                                       Bronzová ruža:  František Mikolaj
                                                       Čestné uznanie:  Dominika Noseková

                                                       ( p. uč. Žilíková )

Geosúťaž  HYMNY SVETA .......Viktor Šoltés 9. A - víťaz 3. kola

                                                       ( p. uč. Šoltésová)

Súťaž pre CHYTROLÍNOV ........Dominik Takáč 8. B - víťaz 2. kola

                                                       Viktor Šoltés 9. A - víťaz 3. kola

                                                       ( p. uč. Šoltésová)