Paľko Gajdoš dosiahol celoslovenský úspech vo fyzike.

                      

 

     Rok 2005 vyhlásilo OSN a UNESCO za Medzinárodný rok fyziky (World Year of Physics – skratka WYP 2005). Pri tejto príležitosti prebehlo vo svete i u nás množstvo akcií na propagovanie fyziky  medzi žiakmi.

Pre žiakov základných  a stredných škôl bola určená akcia

„Hľadáme talenty vo fyzike na Slovensku“ .

   Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťaž trvala 5 mesiacov (od 21.03 do 21.08.2005). Žiaci urobili práce podľa daných pokynov a pravidiel súťaže. Súťažilo sa  v  kategóriách 10-12, 13-15 a 16-18 rokov. Do súťaže sa prihlásilo 12 žiakov a len 3 žiaci v súťaži vytrvali. Najlepšie obstál žiak našej 7. A triedy Pavol Gajdoš, ktorý splnil kritériá svojej kategórie (10-12 rokov ) a bol zaradený do užšieho výberu, kde sa udeľovalo medzinárodné ocenenie kreovaným medzinárodným komitétom v USA. 

  Paľko  získal medzinárodný certifikát a titul „YOUNG PHYSICS AMBASSADOR“, okrem toho aj osobný list od nositeľa Nobelovej ceny za fyziku  z roku 1997 Williama D. Phillipsa. V tomto liste mu v anglickom jazyku blahoželá k získaniu titulu Medzinárodný mladý fyzik. Jeho veľkým želaním je, aby Paľko  pokračoval cez školu vo svojej kariére, aby nasledoval svoj záujem a využil talent čo najlepšie a že sa bude tešiť, ak bude počuť o jeho úspechoch a objavoch v ďalších rokoch. 

  Toto ocenenie získalo iba 6 žiakov z  91 súťažiacich na Slovensku. Medzinárodné certifikáty sa preberali osobne na Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici č. 2  v Bratislave dňa 8.12.2005 na l2. konferencii učiteľov fyziky – Šoltésove dni 2005, kde bol aj Paľko spolu so svojou učiteľkou fyziky Mgr. Oľgou Ferkovou

  Medzinárodný komitét zorganizoval pre všetkých „AMBASSADOROVCOV“ stretnutie na Taiwane od 30.decembra 2005 do 4. januára 2006, aby sa títo mladí ľudia z rôznych krajín sveta podelili o svoje nadšenie pre fyziku a vedu. Na sympóziu sa žiaci navzájom stretli, spolupracovali pri zábavných experimentoch a obohacovali sa v kultúrnych rozmeroch.. Na tejto akcii sa zúčastnil aj náš Paľko.     

Pozrite si  Paľkov diplom, list , fotografiu , článok v Prešovskom večerníku

a   Fotografie a zážitky z Taiwanu , ktoré urobil Paľko Gajdoš z tejto akcie.

                                                                                                          Text a foto : Mgr. Oľga Ferková