lúčime sa s deviatakmi na konci minulého školského roka na programe proti drogám
na brannom cvičení na oslavách Dňa detí 1. 6. 2005
     

 

 

 

 

 

 

 

SPä