Rôzne akcie

                      

 

              

V Prešove sa 20. 09. 2006 začal druhý knižničný festival ,,Prešov číta rád´´. Do knižnice Pavla Orzsága Hviezdoslava zavítali spisovatelia detskej, ale aj dospelej literatúry, ako napr.: manželia Feldekovci, historik a publicista Pavel Dvořák, či ilustrátor Miro Regitko. Deti sa zahrali na ozajstných novinárov a našim ôsmim spisovateľským esám kládli otázky. Za tú krátku chvíľku sme sa všetci veľa dozvedeli, oni sa nám týmto stali bližšími a tešíme sa na ich ďalšiu avizovanú návštevu.

                      

 

Zúčastnili sa ho žiaci 8. A s pani učiteľkou triednou Mgr. M. Krafčíkovou.

                                                                                                                 Text : Saška Mosejová, 8. A