Píšu o nás...

                      

 

- 20. výročie existencie školy:  Prešovský večerník

- aký úspech dosiahol náš žiak vo fyzike : Prešovský večerník

- ako sme vítali nových prváčikov : Prešovský večerník

- ako sme pomáhali pri dopravnej akcii : Prešovský večerník 4. 5. 2005

- ako súťažili naši mladí zdravotníci : Prešovský večerník

- ako získavajú majstrovské tituly naši bedmintonisti : Prešovský večerník

- ako nám robí radosť Ďatelinka : Prešovský večerník   

- ako vystupovala Ďatelinka na Šedzikartských folklórnych slávnostiach:  Učiteľské noviny              

- ako naši žiaci robia dobré skutky : Prešovský večerník 1, 2, 3

- ako zvíťazila Saška v celonárodnom kole 11. ročníka v prednese povestí : časopis Slniečko

- ako obstáli naši v okresnom kole 12. roč. Šalianskeho Maťka : Prešovský večerník 1 a 2

- a jeho krajské kolo : Prešovský večerník