Monitor 9

                      

 

Monitor 9 - 2007

Slovenský jazyk: priemerný počet bodov našej školy - 12, 49

                             priemerný počet bodov v rámci Slovenska - 11, 62                                

                             priemerná percentuálna úspešnosť našej školy - 62, 5 %                     

                             priemerná percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska - 58, 1 %

Matematika: priemerný počet bodov našej školy - 10, 96

                       priemerný počet bodov v rámci Slovenska - 11, 26                          

                       priemerná percentuálna úspešnosť našej školy - 54, 8 %               

                       priemerná percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska - 56, 3 %

-----------------------------------------------------------------------------

Monitor 9 - 2007

Na našej škole sa 13. 3. 2007 testovania zúčastnilo 72 deviatakov.

Matematika:

 

priemerný počet bodov našej školy - 19, 1

a v rámci Slovenska - 18, 4                                 

--------------------------------------------------------------------

priemerná percentuálna úspešnosť našej školy -  63, 7 %

a v rámci Slovenska -  61, 2 %

 

Sme

 o  2, 5 % lepší ako celoštátny priemer

Slovenský jazyk:

 

priemerný počet bodov našej školy - 20, 3

a v rámci Slovenska -  20, 1                                

--------------------------------------------------------------------

priemerná percentuálna úspešnosť našej školy -  67, 7 %

a v rámci Slovenska -  67, 1 %

 

Sme

o 0, 6 %  lepší ako celoštátny priemer

----------------------------------------------------------

Monitor 9 - 2006:  vynikajúci výsledok !

Na našej škole sa testovania zúčastnilo 94 deviatakov.

Matematika:

priemerný počet bodov našej školy - 21, 6

a v rámci Slovenska - 18,4                                        

--------------------------------------------------------------------

priemerná percentuálna úspešnosť našej školy - 71, 9 %            

a v rámci Slovenska - 61, 4 %

 

Sme

 o 10, 5 % lepší ako celoštátny priemer !

Slovenský jazyk:

priemerný počet bodov našej školy - 25, 9

a v rámci Slovenska - 24, 4                                  

--------------------------------------------------------------------

priemerná percentuálna úspešnosť našej školy - 86, 2 %

a v rámci Slovenska - 81, 2 %

 

Sme

o 5 % lepší ako celoštátny priemer !

-------------------------------------------------------

Monitor 9 -2005:

Dňa 2. 2. 2005 písali žiaci deviateho ročníka celého Slovenska testy z matematiky a slovenského jazyka. Výsledky boli vyhodnotené a každý žiak dostal svoje hodnotenie vyjadrené v bodoch a percentách. Uvádzajú sa mu do prihlášky na strednú školu. Jednotlivé stredné školy rozhodnú v akej miere tieto zavážia v prijímacom konaní.

Matematika: priemerný počet bodov našej školy - 24, 5

                       priemerný počet bodov v rámci Slovenska - 23, 5                                 Sme o 3 % lepší ako

                       priemerná percentuálna úspešnosť našej školy - 68, 1 %                       celoštátny priemer.

                       priemerná percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska - 65, 1 %

Slovenský jazyk:  priemerný počet bodov našej školy - 22, 3

                              priemerný počet bodov v rámci Slovenska - 21, 3                          Sme o 3, 3 % lepší ako

                              priemerná percentuálna úspešnosť našej školy - 74, 4 %                celoštátny priemer.

                              priemerná percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska - 71, 1 %