Súťaže, projekty

Úvod 

Hádanky

Hlavolamy

Rozprávky

Súťaže a projekty

Zaujímavosti

Povedali...

Odkazy

Zdroje informácií

Čo ešte môžeš robiť ?

Napíšte nám

 

Projekty na pozretie aj zapojenie:

http://www.infovek.sk/predmety/matem/proj/moz2/index.php  - Mozaiky

http://www.infovek.sk/predmety/matem/proj/cisla/index.php  - Čísla okolo nás

http://www.galeje.sk/kalendar/  - Matematický kalendár

http://www.gymmt.sk/~janaad/kriziak/index.htm - Križiak

http://www.zstribecskato.edu.sk/zs_files/projekty.html - Matematika okolo nás

http://www.zbierkamp.szm.sk/ - zbierka matematických pojmov v cudzích jazykoch

---------------------------------------------

Súťaže, kde sa môžete aj "nesúťažne"  dostať ku zaujímavým úlohám:

http://matematika.webpark.sk/ - MO

http://www.sezam.sk/ - SEZAM

http://www.iuventa.sk/Default.aspx?CatID=218 - Pytagoriáda

http://www.riesky.sk// - Riešky

http://www.strom.sk/ - STROM; viac súťaží

http://www.p-mat.sk/pikomat/ - Pikomat