Povedali...

  Úvod 

Hádanky

Hlavolamy

Rozprávky

Súťaže a projekty

Zaujímavosti

Povedali...

Odkazy

Zdroje informácií

Čo ešte môžeš robiť ?

Napíšte nám

"Kto zažije potešenie z matematiky, porozumie jej a zatúži sa naučiť viac."                                         Theoni Pappasová

S. V. Kovalevská :

" Medzi všetkými vedami, ktoré odkrývajú ľudstvu cestu k poznaniu zákonov prírody, najmohutnejšia a najvznešenejšia je matematika. "

R. Descartes "

" Poznanie pravdy je zdravie ľudského ducha. "

S. Weinberg "

" Matematika je veda poriadku. "

Nikolaj Ivanovič Lobačevskij:

" Každá oblasť matematiky, nech je akokoľvek abstraktná, jedného dňa nájde svoj vzor v reálnom svete. " 

Galileo Galilei:

"...vesmír je nášmu zraku stále odkrytý, ale nemožno mu porozumieť, kým nerozlúštime jazyk a znaky, ktorými je napísaný. Je to jazyk matematiky, znakmi sú trojuholník, kruh a ďalšie geometrické útvary. Inak budeme blúdiť v tmavom labyrinte. "

Albert Einstein :

" Dve veci sú nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť, ale nie som si istý tým vesmírom..."

" Každá veda, ktorá sa zaoberá logickými vzťahmi medzi danými predmetmi podľa daných pravidiel, je matematika."

R. Courant :

" Matematike nemožno porozumieť len bezbolestným a zábavným spôsobom. "

                                                                             (- takže hor sa do učenia ! )          R. Bacon :

" Kto podceňuje výsledky matematiky, škodí celej vede, lebo ten, kto nepozná matematiku, nemôže poznať exaktné vedy a nemôže pochopiť svet. "


Iní (vtipní ?)  ľudia :
Kružnica je guľatá priamka s dierou uprostred.