Tkané látky a matematika

Matematické objekty sa nachádzajú vo vzoroch tkaných látok. 

Nájdeme v nich :

  • geometrické útvary

  • zrkadlový obraz

  • podobné a zhodné útvary

  • os symetrie, stred symetrie

  • mozaiku

  • otáčanie

  • posunutie

  • ...

 

  Zvlášť v moslimských krajinách, kde nesmú zobrazovať ľudské telo a tvár, umelci sústredili pozornosť na ornament, mozaiku, geometrické obrazce. 

 

Späť