Trojnohý stôl

Jestvuje názor, že trojnohý stôl sa nikdy nekýva, aj keď nemá rovnako dlhé nohy. Je to pravda ?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď :

Trojnohý stôl sa môže vždy dotýkať zeme koncami svojich troch nôh, pretože hociktorými tromi bodmi priestoru môže prechádzať rovina, a to len jedna !

To je príčina, že 3 - nohý stôl sa naozaj nikdy nekýva. Ako vidíte, je to čisto geometrická a nie fyzikálna príčina.

Preto je tiež vhodné používať trojnožky pre zememeračské a topografické prístroje. Štvrtá noha by neurobila stojan stabilnejším, ale práve naopak, vždy by sme sa museli postarať o to, aby sa nekýval.


Späť