Prechádzka po rovníku

 Keby sme mohli obísť zemeguľu po rovníku, potom by temeno našej hlavy opísalo dlhšiu dráhu ako naše chodidlá.

Aký veľký je tento rozdiel ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Riešenie :

Ak predpokladáme, že výška človeka je 175 cm, polomer Zeme označíme R, potom máme:

2 x 3, 14 x (R + 175) - 2 x 3, 14 x R = 2 x 3, 14 x 175 = 1100 cm = 11 m

Prekvapujúce je to, že výsledok vôbec nezávisí od polomeru kružnice - čiže veľkosti "gule" po ktorej by sme sa prešli.

 Je teda rovnaký na obrovskom Slnku i na malej guľke.

Skúste si to overiť vlastným výpočtom. :-)

 

Späť