Nula - kde a kedy ?

   

Nula je v našej číselnej sústave nenahraditeľným číslom. Niekdajšie číselné sústavy ju však nepoznali. Napríklad ani egyptská sústava vôbec nevyžadovala nulu. 

Najstaršiu známu pozičnú sústavu  - 60-tkovú - ako prví používali Sumeri. Neskôr ju prevzali Babylončania. Pomocou nej dokázali riešiť zložité matematické úlohy, hoci spočiatku nemali symbol pre nulu. V danom čísle ju nahrádzalo prázdne miesto. 

Nula sa prvýkrát objavila v babylonských textoch niekedy okolo roku 300 pred Kr. Číselná sústava Mayov a indická číselná sústava vznikli ešte neskôr. Boli to prvé sústavy, v ktorých sa samotná nula považovala za číslo.

 

 

Späť