Mydlové bubliny a matematika

 

      Formy, ktoré vytvára mydlová vrstva - film, sú udržiavané povrchovým napätím. Aby bolo čo najmenšie ( príroda z fyzikálneho hľadiska vždy minimalizuje energiu potrebnú na udržiavanie telesa v rovnovážnom stave), mydlový film "uzatvára" práve také množstvo vzducu, pri ktorom je povrch mydlovej bubliny minimálny. To vysvetľuje, prečo samotná bublina nadobúda tvar gule, zatiaľ čo zhluk bublín, napríklad pena, vyzerá celkom inak.

     Mydlové bubliny vytvárajúce penu sa stretajú v hranách ústiacich do bodov, ktoré nazývame trojnásobné vrcholy. Takýto vrchol je charakteristický tromi hranami tvoriacimi tri 120° uhly.

   V prírode je trojnásobný uhol akýmsi rovnovážnym bodom. Nájdeme ho v usporiadaní zŕn v klase kukurice, rybích šupín, na prireze banánu, v obrazci na pancieri korytnačky atď.

Späť