Traja mudrci

V jednom hostinci pre pocestných sa stretli traja mudrci. Vznikol medzi nimi spor o tom, ktorý je najmúdrejší. Nevedeli sa dohodnúť, tak sa im ponúkol pútnik, sediaci pri vedľajšom stole, že im pomôže spor rozriešiť a podrobí ich dôvtip skúške.

- Ako vidíte, mám tu päť čiapok. – povedal im, - tri čierne a dve biele. A teraz zatvorte oči!

S týmito slovami nasadil každému z nich po čiapke na hlavu a dve biele, čo mu zostali, schoval do vrecka.

- Teraz môžete oči otvoriť a hádajte, akej farby máte čiapku na hlave. Kto z vás to uhádne, ten sa môže pokladať za najmúdrejšieho, - povedal pútnik.

Dlho sedeli mudrci, dívali sa jeden na druhého... Nakoniec jeden z nich zvolal:

- Na hlave mám čiernu čiapku!

Čo myslíte, ako na to tento mudrc prišiel?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riešenie: Mudrc uvažoval takto: „Vidím pred sebou dve čiapky. Povedzme, že mám na hlave bielu čiapku. Vtedy druhý mudrc, vidiac pred sebou bielu a čiernu čiapku, musí uvažovať takto: keby som mal  bielu čiapku, tretí by hneď uhádol, vidiac pred sebou dve biele a povedal by, že má čiernu. Ale ten mlčí, to znamená, že na hlave nemám bielu, ale čiernu čiapku. A pretože ten druhý mudrc nič nehovorí, znamená to, že aj ja mám na hlave čiernu čiapku! “

Späť