Dráha elektrónu 

 

Geometrické tvary nájdeme v rozličných oblastiach fyzikálneho sveta.

 Mnohé z nich sú žudským okom neviditežné. 

V dráhe tohto elektrónu je zrejmá prítomnos päuholníka.

 

 

Spä