Zvláštne dedičstvo

Kedysi dávno žil v malej arabskej dedinke neďaleko Nílu starý pastier Akbar. Keď umieral, zavolal svojich troch synov a povedal im:

- Synovia moji, čoskoro umriem, ale predtým vám poviem svoje 

posledné želanie. Majetok, ktorý vám zanechávam, nie je veľký, 

iba 17 tiav. Rozdeľte si ich takto: Najstarší syn Ali dostane polovicu, 

stredný Karim tretinu a najmladší Majbat zvyšnú devätinu tiav.

Keď zomrel a pochovali ho, začali si deliť majetok. Delili, delili, ale nemohli ho rozdeliť podľa otcovho priania.

Ali mal dostať polovicu, ale 17 :2 = 8,5 ťavy.  Karimov podiel bol tretina zo 17, čiže 5 a 2/3, tiež by to znamenalo rozrezať ťavu. Majbatova časť bola 1 a 8/9 ťavy. Dlho sa dohadovali, až zašli po radu k dedinským mudrcom. Poradiť nevedeli a nikto z bratov nechcel ustúpiť a vzdať sa svojho majetku.

Vtedy išiel cez dedinu starý pútnik. Videl neústupčivých bratov a opýtal sa na ich problém. Krátko sa zamyslel a ich svár vyriešil tak, že boli spokojní. Viete ako rozdelil bratom ich dedičstvo? Porozmýšľajte!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riešenie: Pútnik pridal svoju ťavu k dedičstvu Akbara a zčal deliť majetok: Ali dostal polovicu z 18, čiže 9 tiav. Karimovi dal tretinu, teda 6 tiav a Majbat dostal devätinu, teda 2 ťavy. Takto bolo rozdelených medzi synov 17 tiav. Pútnik si svoju ťavu vzal a odišiel.

Späť