Desať historických dátumov 

  

Súbor nasledovných znakov predstavuje desať

 historických dátumov napísaných v rôznych

 číselných sústavách. Skúste ich prepísať

 pomocou tabuľky do desiatkovej číselnej

 sústavy a určite historickú udalosť, 

ktorá sa k nim viaže.

 

 

 

 

 

 

Riešenie:

1879 - narodenie Einsteina

1066 - bitka pri meste Hastings

476 - zánik západorímskej ríše

1215 - Magna charta libertatum - Veľká listina slobôd

1455 - Gutenbergova biblia

563 - narodenie Budhu (asi pred Kr.)

1770 - narodenie Beethovena

1969 - prvý človek na Mesiaci

1948 - atentát na Gándhího

1776 - vyhlásenie nezávislosti USA

 

Späť