Martin hľadá vynechanú číslicu.

Martin vyzve Ota: - Napíš si väčšie číslo. Vynásob ho deviatimi. V súčine prečiarkni jednu číslicu. Ostatné číslice spočítaj a povedz mi výsledok.

-31, - vraví Oto.

- To znamená, že si prečiarkol číslicu 5.

Ako na to Martin prišiel ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riešenie: Keď ti hľadajúci oznámi súčet, vydelíš si ho v hlave deviatimi. V tomto prípade 31 : 9 = 3, zv. 4.

Zvyšok delenia 4 odpočítaj od deviatky a dostaneš prečiarknutú číslicu 5.

Ak pri delení deviatimi nezostane žiadny zvyšok, prečiarknutá číslica je buď 0 alebo 9. 

 

Späť