Príbeh o blche

   Blcha Polovička sa chce dostať od jednej steny izby k druhej. Kamarát jej hovorí, že ak preskočí vždy iba polovicu zostávajúcej vzdialenosti, nikdy sa k druhej stene izby nedostane. Blcha mu oponuje a tvrdí, že to bez problémov zvládne.

  Najskôr preskočí polovicu izby, potom polovicu zostávajúcej vzdialenosti, potom znova polovicu a tak ďalej. Je už veľmi blízko druhej steny, musí sa však stále držať pravidla: každý skok je polovica zostávajúcej vzdialenosti.

  Blcha Polovička si napokon uvedomí, že jej vždy zostane istá vzdialenosť, z ktorej má preskočiť polovicu, a ak sa nevzdá, bude skákať donekonečna!

  Poznanie: Vidíme, že hoci nekonečno označuje nikdy nekončiace množstvo, ktoré nemožno vyjadriť číslom, nemusí zaberať len obrovský priestor, lež i jeho malú, ohraničenú časť.

 

PS: Ak chcete vidieť nekonečno na vlastné oči, stačí, ak podržíte menšie zrkadlo pred väčším. Uvidíte zrkadlo v zrkadle a v ňom ďalšie zrkadlo, v tom ďalšie zrkadlo - až donekonečna.

Späť